Kick Off Hulp-in-Praktijk Nieuwegein e.o.

Kick Off Hulp-in-Praktijk Nieuwegein e.o.
Dinsdag 6 januari j.l. is onder flinke belangstelling HiP-Nieuwegein van start gegaan. De gasten wer¬den ontvangen met koffie, thee en een cupcake met het HiP-logo. In de kerkzaal van De Rank hadden zich ruim 50 leden van de vier participerende kerken verzameld. Het bestuur en de werkgroepleden zijn aan hen voorgesteld. Via film, powerpoint en mondelinge toelichting is de werk¬wijze van Hulp-in-Praktijk uit de doeken gedaan. Vooral de ervaringen die hulpbieders in de afgelopen jaren hebben opgedaan, gaven een goed beeld van HiP. Er ontwikkelde zich gaandeweg een geanimeerd gesprek, waaruit een goede en welwillende belangstelling bleek.
In de week na deze start melden zich een goede 10 nieuwe hulpbieders aan.
Het bestuur maakte haar ambities voor het jaar 2015 bekend:
•    Toename van het aantal hulpvragen van 50 naar 100
•    Uitbreiding van het aantal hulpbieders van 40 naar 100
•    Meer participerende kerken uit Nieuwegein
•    (op z’n vroegst najaar) vergroting van het werkgebied naar resp. IJsselstein en Vianen

11-01-2015