Helpdesk 030-227 04 57
Dhr. Kleinleugenmors
’Samen met een mede-hipper laminaat gelegd ...’ > Lees meer

Over HiP Nieuwegein e.o.

HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden en die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Lokale kerken en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.

In eerste instantie richten we onze hulp in praktijk op Nieuwegein. Daar beginnen we na onze doorstart: de opbouw en uitbouwen van onze zelfstandige organisatie met publiciteit, relaties leggen met andere instanties en hulp bieden. Toch zullen we hulpvragen van buiten Nieuwegein zoveel mogelijk in behandeling nemen. Als dat in 2015 voldoende loopt, gaan we ook de aandacht uitbreiden naar resp. IJsselstein en Vianen. Zo willen we dus in de komende jaren Hulp-in-Praktijk gaan bieden in Nieuwegein e.o., dus ook in IJsselstein en Vianen.